Hester Dakwerken - Noodnummer 24/7 bereikbaar

Advisering en beveiliging

Hester Dakwerken is een inmiddels bekende naam binnen de branche. Vanaf de oprichting wordt Hester Dakwerken ingeroepen bij de planvorming voor nieuwe daken en onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden. Hester Dakwerken kan als onafhankelijke adviseur worden ingroepen en kan eventueel optreden als deskundige bij problemen, schades en conflicten.

Een van de doelstellingen van Hester Dakwerken is om als kenniscentrum op te treden voor particulieren en bedrijven die vragen hebben over dakwerken en aanvullende diensten. Hester Dakwerken kan worden benaderd op het gebied van ontwerp, uitvoering, normering, beheer en kwaliteitsbewaking. Daartoe treedt Hester Dakwerken in contact met hoofdaannemers, architecten en andere partners uit de branche. 

Een advies van Hester Dakwerken kenmerkt zich door leesbaarheid, duidelijkheid, kennisoverdracht en heldere conclusies en adviezen over dakwerken. Hester Dakwerken kent een laagdrempelige communicatie en hanteert het beginsel van 'vragen staat vrij'. Kortom: Stel uw vraag en wij voorzien u van advies.

Hester Dakwerken - Advisering adviesbureau dakwerk